Olga Sutulova for OK! Magazine


Biyanka for OK! MagazineAlisa Khazanova for Beauty&Health Magazine


Lyanka Gryu for SnC Magazine


Alla Sigalova for OK! Magazine


Elena Kuletskaya for Beauty& Health Magazine 


Elena Chernyavskaya


Oksana Akinshina for Ok! Magazine


Valeriya Gai Germanika for Afisha Magazine


David Hallberg for OK! Magazine


GLAMOUR Magazine/Russia


Irina Pegova for Beauty&Health Magazine


Sergey Svetlakov for OK! Magazine


SENSAVI